Đăng ký khóa học

Video
giới thiệu

Mục tiêu
chương trình

Phương pháp
& thời lượng

Nội dung
chi tiết

Thông tin
liên hệ

CEO BEGINNER

KHÓA HỌC

ĐĂNG KÝ NGAY

           XEM VIDEO

Hotline

 0926 77 66 22

 www.hocvienceohanoi.com 

Website

GIÁM ĐỐC KHỞI NGHIỆP

Kính chào Quý Anh/Chị Học viên !

Chúng tôi xin gửi tới Quý Anh/Chị Học viên một số thông tin tham khảo về chương trình học Startup.

Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam xin cảm ơn anh Anh/Chị đã đặt sự tin tưởng bước đầu vào chương trình đào tạo của chúng tôi!

Đăng ký ngay để trải nghiệm khóa học!

ĐĂNG KÝ NGAY

Số điện thoại

Email

Họ và tên

Địa chỉ

Video chia sẻ của ông Ngô Minh Tuấn về khoá Startup

I. Mục tiêu chương trình

Hướng dẫn cách xây dựng IDEA, CONCEPT để khởi nghiệp

Biết cách định giá vốn và giá bản sản phẩm

Biết cách xây dựng lộ trình phát triển và doanh thu

Biết cách lập kế hoạch Truyền thông - Marketing

Biết xây cơ cấu tổ chức và chia lương thưởng hợp lý để có nhân sự giỏi

Biết được các bước triển khai và vận hành hiệu quả

Biết cách trình bày IDEA và gọi vốn

Đối với những người có ý tưởng và khát vọng

Xây dựng lộ trình phát triển sản phẩm cho doanh nghiệp

Định biên nhân sự phù hợp để tối ưu chi phí

Phương pháp chia lương thưởng để tạo động lực cho nhân viên

Biết cách sử dụng nhân sự phòng Marketing và phòng Sales

Biết cách khoán các hạn mức để DN hoạt động tự động

Xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp và vai trò của lãnh đạo

Đối với người đang vận hành Doanh nghiệp mới khởi nghiệp

Tìm được nguyên nhân và lý do thất bại

Biết được các công tác chuẩn bị cho 1 doanh nghiệp Startup

Biết được công tác triển khai và vận hành

Biết được các bước triển khai gọi vốn

Xác lập được mục tiêu và chuẩn bị kế hoạch mới

Đối với những người khởi nghiệp chưa thành công

II. Người trực tiếp huấn luyện

ÔNG NGÔ MINH TUẤN

100% chương trình được biên soạn và huấn luyện trực tiếp bởi ông Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam Holding cùng các cộng sự 

III. Phương pháp thời gian huấn luyện

THỜI LƯỢNG

60 ngày

PHƯƠNG PHÁP

Online

IV. Nội dung chương trình huấn luyện

Nội dung chương trình được thể hiện tóm tắt dưới dạng bảng bao gồm 9 chương và được chia thành các bài học nhỏ gọn.

Vui lòng nhấp vào nút bên dưới ngay xem nội dung chương trình!

XEM NỘI DUNG NGAY

THU GỌN NỘI DUNG

TÊN CHƯƠNG

TÊN BÀI

Giới thiệu chương trình huấn luyện

Chương I: Tổng quan về lộ trình phát triển Doanh nghiệp

Chương II: Xác định hiệu quả vận hành Doanh nghiệp

STT

CÔNG CỤ

Xây dựng hệ thống nhân sự vận hành trực tiếp và mức thu nhập

Bài II.9

SU - II.9

Bài II.10

SU - II.10

Chương III: Xác định suất đầu tư

Xây dựng suất đầu tư công cụ dụng cụ cho nhân sự vận hành

Bài III.1

SU - III.1

Bài III.2

Bài III.3

Xây dựng trải nghiệm khách hàng

SU - III.3

Bài III.7

Xây dựng suất đầu tư cho toàn hệ thống

SU - III.7

Xây dựng suất đầu tư cho nhận diện thương hiệu

SU - III.2

Chương IV: Xác định hiệu quả đầu tư

Bài IV.1

Bài IV.2

Xây dựng bảng đánh giá hiệu quả đầu tư

Xác định nguồn lực tài chính để cấu trúc vốn

SU - IV.1

SU - IV.2

Chương V: Thành lập Doanh nghiệp

Bài V.1

Xác định loại hình Doanh nghiệp và tổ chức thành lập

SU - V.1

Chương VI: Đóng gói bộ tài liệu chung

Dự kiến số lượng khách hàng trải nghiệm/tháng và doanh thu

Bài II.8

Xây dựng bảng giá niêm yết sản phẩm

SU - II.8

Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, sản phẩm dịch vụ của Doanh nghiệp

Bài VI.1

SU - VI.1

Bài VI.5

Xây dựng mẫu báo cáo nhân sự

SU - VI.5

Chương VII: Đóng gói tài liệu vận hành

Bài VII.1

Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu

Bài VII.2

Sản xuất công cụ cho hoạt động kinh doanh

SU - VII.2

Bài VII.3

Sản xuất công cụ cho tuyển dụng và đào tạo nhân sự

SU - VII.3

SU - VII.1

Chương VIII: Chuẩn bị nguồn lực để vận hành

Bài VIII.1

Bài VIII.2

Thuê/mua cơ sở vật chất

SU - VIII.1

Tuyển dụng và đào tạo nhân sự

SU - VIII.2

Chương IX: Hệ thống quy định

Bài VI.2

Bộ nhận diện thương hiệu và cách sử dụng

SU - VI.2

Bài VI.3

Cơ cấu tổ chức

SU - VI.3

Bài VI.4

Xây dựng phương pháp trả lương nhân sự

SU - VI.4

Bài IX.1

Quy định báo cáo kinh doanh

SU - IX.1

Bài IX.4

Quy định họp giao ban

SU - IX.4

Bài IX.5

Quy định đào tạo hệ thống và chính sách đào tạo

SU - IX.5

Xác định chân dung khách hàng sau sử dụng sản phẩm dịch vụ

Bài II.11

SU - II.11

Bài II.12

Xây dựng Ban lãnh đạo và mức thu nhập

SU - II.12

Bài II.13

Xây dựng bảng định mức chi phí vận hành

SU - II.13

Bài II.14

Xây dựng bảng kiểm soát lợi nhuận doanh nghiệp (CCSC)

SU - II.14

Bài III.4

Xây dựng suất đầu tư cho cho vốn lưu động và hàng hóa

Bài III.5

Xây dựng suất đầu tư cho công cụ kinh doanh

SU - III.5

Bài III.6

Xây dựng suất đầu tư cho tuyển dụng và đào tạo nhân sự

SU - III.6

SU - III.4

Bài IX.2

Quy định báo cáo tài chính

SU - IX.2

Bài IX.3

Quy định báo cáo nhân sự

SU - IX.3

Bài mở đầu

Các giai đoạn phát triển của Doanh nghiệp

Các bước xây dựng và phát triển Doanh nghiệp

Các bước xây dựng và phát triển Doanh nghiệp Start-up

Xác định chiến lược sản phẩm

Xác định chân dung khách hàng mục tiêu

Xác định chân dung khách hàng sau sử dụng sản phẩm dịch vụ

Xây dựng trải nghiệm khách hàng

Xây dựng danh mục bộ công cụ để khách hàng trải nghiệm

Xây dựng nhóm sản phẩm (Value Chain)

Xây dựng bảng giá vốn sản phẩm

Bài I.1

Bài I.2

Bài I.3

Bài II.1

Bài II.2

Bài II.3

Bài II.4

Bài II.5

Bài II.6

Bài II.7

SU - II.7

SU - I.1

Lộ trình huấn luyện

SU - II.1

SU - II.2

SU - II.3

SU - II.4

SU - II.5

SU - II.6

Đăng ký ngay để trải nghiệm khóa học!

ĐĂNG KÝ NGAY

Số điện thoại

Email

Họ và tên

Địa chỉ

Website: http://ceovietnam.edu.vn

HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO HÀ NỘI

Địa chỉ: 62/4 Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy,
Hà Nội

Hotline: 0926 77 66 22

Email: cskh@ceocapitalholding.com

Website: http://hocvienceohanoi.com

Headline

Headline

02

Mục tiêu
chương trình

XEM NGAY

05

Thông tin
liên hệ

XEM NGAY

03

Phương pháp
& thời lượng

XEM NGAY

04

Nội dung
chi tiết

XEM NGAY

Lựa chọn thông tin tra cứu !

Video
giới thiệu

XEM NGAY

01

Headline

02

Mục tiêu
chương trình

XEM NGAY

05

Thông tin
liên hệ

XEM NGAY

03

Phương pháp
& thời lượng

XEM NGAY

04

Nội dung
chi tiết

XEM NGAY

Lựa chọn thông tin tra cứu !

Video
giới thiệu

XEM NGAY

01